Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de Asociația de Psihanaliză și Psihoterapie Relațională numai în scopurile declarate în Actul constitutiv.Asociația de Psihanaliză și Psihoterapie Relațională se obligă să nu facă publice şi să nu vândă bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele dumneavoastră personale, excepţie făcând solicitările organelor de control abilitate.

Asociația de Psihanaliză și Psihoterapie Relațională colectează de la beneficiarii săi următoarele date cu caracter personal, cu scopurile precizate:
1) Date necesare contractării/ facturării, furnizate în mod voluntar, respectiv nume, prenume, adresă de facturare, telefon, date de identificare din CI.
2) Adresa de e-mail, nume şi prenume, în scopul transmiterii prin e-mail a ofertelor şi a evaluărilor/rapoartelor de informare privind beneficiarul final al
contractului.
3) În cazul în care colaboratorul optează pentru plata online a contravalorii contractului, acest lucru se realizează pe bază de factură prin transfer bancar.

Asociația de Psihanaliză și Psihoterapie Relațională nu solicită şi nu stochează în nici un fel informaţii referitoare la datele bancare ale colaboratorului, acestea fiind procesate direct de bancă. Excepţie de la această prevedere este situaţia în care ne veţi furniza detaliile contului dvs. bancar pentru o rambursare în cazul efectuării partiale a serviciului facturat, caz în care vom colecta şi prelucra aceste date.

Pentru toate scopurile declarate mai sus, colaboratorul trebuie să îşi dea acordul explicit pentru procesarea datelor cu caracter personal, în caz contrar scopul nu poate fi atins. Conform legii 677/2001 şi a Directivei privind protecţia datelor cu caracter personal 95/46/EC, colaboratorii Asociației de Psihanaliză și Psihoterapie Relațională beneficiază de dreptul de acces, intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Totodată, dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea acestora (dreptul de a fi uitat). Pentru exercitarea acestor drepturi, colaboratorii se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de email a Asociației de Psihanaliză și Psihoterapie Relațională: iarppromania@gmail.com

Asociația de Psihanaliză și Psihoterapie Relațională va comunica măsurile adoptate sau informaţiile solicitate, cu respectarea termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare. Dacă unele din datele furnizate de colaboratori sunt inexacte, sunt rugaţi să ne informeze cât mai curând posibil prin e-mail, la adresa iarppromania@gmail.com.